Nữ y tá cởi đồ bảo hộ, ‘ân ái’ với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện

Tháng Một 5, 2021 admin 0

M͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ […]

VỪA XONG: “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Tháng Một 5, 2021 admin 0

D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟,͟ ͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟”͟T͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟b͟ị͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ […]

Truy tìm nam thanh niên đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ở Bình Dương

Tháng Mười Hai 8, 2020 admin 0

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ […]

Nam thanh niên chở gái g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Tháng Mười Hai 8, 2020 admin 0

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ […]

H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ chủ nhà xinh đẹp: Quên khóa cửa

Tháng Mười Hai 5, 2020 admin 0

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ […]