Nữ y tá cởi đồ bảo hộ, ‘ân ái’ với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện

Tháng Một 5, 2021 admin 0

M͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ […]

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼B̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼

Tháng Mười Hai 18, 2020 Ha Thu 0

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ […]