Nữ y tá cởi đồ bảo hộ, ‘ân ái’ với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ngay trong nhà vệ sinh bệnh viện

Tháng Một 5, 2021 admin 0

M͟ộ͟t͟ ͟n͟ữ͟ ͟y͟ ͟t͟á͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟ô͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟đ͟ồ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟ộ͟ ͟đ͟ể͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟d͟ụ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟n͟h͟i͟ễ͟m͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ […]

VỪA XONG: “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Tháng Một 5, 2021 admin 0

D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟,͟ ͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟”͟T͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟b͟ị͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ […]