VỪA XONG: “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟,͟ ͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟”͟T͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟b͟ị͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟à͟u͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟s͟ú͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟b͟ắ͟n͟.͟ ͟V͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟ạ͟t͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟s͟ư͟ợ͟t͟ ͟q͟u͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟K͟h͟á͟ ͟B͟ả͟n͟h͟,͟ ͟D͟ũ͟n͟g͟ ͟”͟t͟r͟ọ͟c͟”͟ ͟v͟à͟ ͟”͟t͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟v͟ư͟ớ͟n͟g͟ ͟v͟ò͟n͟g͟ ͟l͟a͟o͟ ͟l͟ý͟ ͟

͟L͟ã͟n͟h͟ ͟đ͟ạ͟o͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟t͟r͟ấ͟n͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟M͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟5͟/͟1͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟c͟ó͟ ͟v͟ụ͟ ͟n͟ổ͟ ͟s͟ú͟n͟g͟.͟ ͟T͟h͟e͟o͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟2͟2͟h͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟4͟/͟1͟,͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟k͟a͟r͟a͟o͟k͟e͟,͟ ͟x͟e͟ ͟ô͟ ͟t͟ô͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟”͟t͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟ ͟k͟h͟i͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟ơ͟i͟,͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ị͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟m͟à͟u͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟r͟ú͟t͟ ͟s͟ú͟n͟g͟ ͟h͟o͟a͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟b͟ắ͟n͟.͟ ͟V͟i͟ê͟n͟ ͟đ͟ạ͟n͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟s͟ư͟ợ͟t͟ ͟q͟u͟a͟ ͟x͟e͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟v͟o͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟

͟H͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟C͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟H͟ả͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟t͟r͟a͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟õ͟.͟


͟”͟T͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟

͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟,͟ ͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟à͟i͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟”͟t͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟a͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟l͟u͟ậ͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟á͟c͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟l͟ẽ͟ ͟t͟h͟ô͟ ͟t͟ụ͟c͟.͟

͟V͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟i͟ê͟u͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟p͟h͟ả͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟d͟â͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟,͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟d͟õ͟i͟ ͟F͟a͟c͟e͟b͟o͟o͟k͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟à͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟l͟i͟p͟ ͟m͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟u͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ả͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟l͟ư͟ợ͟t͟ ͟x͟e͟m͟.͟ ͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟F͟a͟c͟e͟b͟o͟o͟k͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟g͟ỡ͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟.͟


͟
͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟g͟ã͟ ͟g͟i͟a͟n͟g͟ ͟h͟ồ͟,͟ ͟x͟ă͟m͟ ͟t͟r͟ổ͟ ͟h͟a͟y͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟đ͟e͟n͟ ͟h͟à͟i͟ ͟h͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟v͟u͟i͟ ͟t͟í͟n͟h͟.͟

͟N͟g͟à͟y͟ ͟1͟8͟/͟4͟/͟2͟0͟1͟7͟,͟ ͟”͟t͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟n͟à͟y͟ ͟b͟ị͟ ͟T͟A͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟r͟a͟ ͟x͟é͟t͟ ͟x͟ử͟ ͟v͟à͟ ͟t͟u͟y͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ạ͟t͟ ͟3͟2͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟ù͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟á͟c͟ ͟t͟ộ͟i͟ ͟”͟G͟â͟y͟ ͟r͟ố͟i͟ ͟t͟r͟ậ͟t͟ ͟t͟ự͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟”͟ ͟v͟à͟ ͟”͟H͟ủ͟y͟ ͟h͟o͟ạ͟i͟ ͟t͟à͟i͟ ͟s͟ả͟n͟”͟.͟

͟T͟h͟e͟o͟ ͟D͟o͟a͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟T͟i͟ế͟p͟ ͟t͟h͟ị͟

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*