Xác định được danh tính t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲g̲á̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲2̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲

S̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲c̲.̲ú̲ ̲đ̲.̲á̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲v̲u̲n̲g̲ ̲m̲ú̲a̲ ̲b̲a̲t̲o̲n̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲u̲y̲.̲

E̲x̲c̲i̲t̲e̲r̲ ̲1̲5̲0̲,̲ ̲B̲S̲X̲ ̲9̲5̲ ̲E̲1̲ ̲8̲0̲0̲.̲6̲1̲.̲ ̲X̲i̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲
̲S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲T̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲H̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲D̲ầ̲u̲ ̲M̲ộ̲t̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

[̼B̼Ì̼̼N̼H̼ ̼D̼Ư̼̼Ơ̼̼N̼G̼]̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼m̼ă̼̣̼̼t̼,̼ ̼m̼ú̼̼a̼ ̼c̼ô̼̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼̼̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

X̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼X̼e̼ ̼E̼x̼c̼i̼t̼e̼r̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ậ̼m̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼9̼5̼E̼1̼-̼8̼0̼0̼.̼6̼1̼ ̼(̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

Qua đường không đèn không xi nhan

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼

C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

C̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼d̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼]

R̼ú̼t̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼a̼

Đ̼ậ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼H̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼

̼N̼ơ̼i̼ ̼x̼ẩ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼ ̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼P̼T̼D̼M̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼V̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*