Truy tìm nam thanh niên đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ở Bình Dương

Tháng Mười Hai 8, 2020 admin 0

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼ […]