VỪA XONG: “Thánh chửi” Dương Minh Tuyền bị bắn ở Hải Dương

Tháng Một 5, 2021 admin 0

D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟M͟i͟n͟h͟ ͟T͟u͟y͟ề͟n͟,͟ ͟3͟4͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟t͟r͟ú͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟p͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟K͟i͟n͟h͟ ͟B͟ắ͟c͟,͟ ͟T͟P͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟,͟ ͟B͟ắ͟c͟ ͟N͟i͟n͟h͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟”͟T͟h͟á͟n͟h͟ ͟c͟h͟ử͟i͟”͟ ͟b͟ị͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ […]