Xác định được danh tính t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲g̲á̲i̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲2̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲

Tháng Mười Hai 8, 2020 Ha Thu 0

S̲a̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲a̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲t̲u̲n̲g̲ ̲c̲.̲ú̲ ̲đ̲.̲á̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲é̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ […]

Nam thanh niên chở gái g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

Tháng Mười Hai 8, 2020 admin 0

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ […]